Vertrek huisartsenpost uit Venray – Huisartsenpraktijk Wieenhof
Huisartsen praktijk Wieenhof

Van harte welkom op de website van huisartsenpraktijk Wieenhof, locatie Venray en locatie Ysselsteyn. Via deze website kunt u 24 uur per dag informatie krijgen over onze praktijk, algemene gezondheidsvragen, nieuws en nog veel meer.

Huisartsenpraktijk Wieenhof

Terug naar overzicht

Vertrek huisartsenpost uit Venray

Eén centrale huisartsenpost in Noord-Limburg.

Wat betekent dit voor u?

Wanneer u ’s avonds na 17.00 uur, ’s nachts of in het weekend gezondheidsklachten hebt die niet levensbedreigend zijn, dan belt u met de huisartsenpost. Hier krijgt u advies over wat u zelf kunt doen en wordt met u besproken of een bezoek aan de huisartsenpost noodzakelijk is. De huisartsenpost biedt kwalitatief goede en veilige huisartsenspoedzorg. Altijd en voor iedereen. Is er sprake van een levensbedreigende situatie, bel dan altijd 112!

Om patiënten snel en goed te kunnen blijven helpen gaan we vanaf 1 april 2021 werken vanuit één centrale spoedpost aan de Professor Gelissensingel 20 in Venlo bij ziekenhuis VieCuri. Voor de reguliere huisartsenzorg overdag verandert er niets, u kunt hiervoor bij uw eigen praktijk terecht. Dit geldt ook voor Huisartsenpraktijk de Wieënhof. Wij begrijpen dat deze keuze veel vragen oproept bij u als inwoner van de regio Venray. Daarom proberen we hieronder de meest voorkomende vragen te beantwoorden.

Waarom is dit besluit genomen?

Alle huisartsen van Cohesie werken samen om de acute huisartsenspoedzorg tijdens de avonden, nachten en weekenden in Noord-Limburg te verzorgen. Dit gebeurt nu vanuit twee locaties in Venlo en Venray. Beide locaties moeten bezet worden met voldoende huisartsen en triagisten. Met een druk op het aantal beschikbare professionals kan deze bezetting, en daarmee de kwaliteit van de zorg, steeds moeilijker gewaarborgd worden. Door de spoedzorg te organiseren in één spoedpost kunnen we de kwaliteit en veiligheid blijven waarborgen, kan er op een efficiëntere manier gewerkt worden en ontstaat er ruimte voor andere kwaliteitsverbeteringen in de huisartsenspoedzorg.

Wat zijn de gevolgen voor mij als patiënt?

Voor inwoners/patiënten blijft het eerste contact verlopen via de telefoon. U belt met huisartsgeneeskundige spoedvragen naar het telefoonnummer 0900 8818. Voor patiënten in de regio Venray neemt de afstand en reistijd naar de spoedpost toe. Landelijk is vastgesteld dat minimaal 90% van de inwoners van het werkgebied van de huisartsenpost binnen 30 minuten per auto de huisartsenpost moet kunnen bereiken. Het RIVM heeft een bereikbaarheidsanalyse gemaakt voor alle kernen die vallen in de regio Venray. Hierin is berekend wat de reistijd is naar de centrale spoedpost in Venlo. In de toekomstige situatie kan 99,9% van de inwoners van de regio binnen 30 autominuten de spoedpost in Venlo bereiken.

Wat als ik geen vervoer heb om naar de spoedpost in Venlo te komen?

Een speciaal opgeleide medewerker (triagist) staat u te woord wanneer u belt. Indien nodig overlegt de triagist met de dienstdoende huisarts. U krijgt telefonisch advies of u maakt een afspraak voor een bezoek aan de spoedpost tijdens het spreekuur. Om u beter op afstand te kunnen helpen, is het vanaf 1 april 2021 ook mogelijk om via beeldbellen contact te hebben met de spoedpost. Na telefonisch contact kan er, afhankelijk van de aard van uw klacht, een videoconsult ingepland worden met de triagist of de dienstdoende huisarts. Het kan zijn dat u voor vervoer bent aangewezen op gezinsleden, familie of buren. Patiënten die om medische redenen niet naar de spoedpost kunnen komen, worden door de dienstdoende huisarts thuis bezocht.

Wordt de wachttijd langer als er nog maar één spoedpost is?

Bezoekers van de huisartsenposten moeten soms lang wachten op de huisarts. Dat komt omdat de beschikbare huisartsen in Venlo en Venray ook visites rijden en patiënten bezoeken of dat er andere patiënten met urgentere klachten zijn. In de nieuwe situatie hebben we een betere centrale bezetting; er is altijd een huisarts aanwezig op de spoedpost, wat de kwaliteit van zorg ten goede komt. Desondanks kan het natuurlijk altijd voorkomen dat u even moet wachten.

Mag ik er zelf voor kiezen naar een andere huisartsenpost te gaan, bijvoorbeeld in Boxmeer?

Mocht u na 1 april 2021 aangewezen zijn op huisartsenspoedzorg in de avond-, nacht- en weekenduren dan moet u zich melden bij de huisartsenpost waar uw eigen huisarts bij aangesloten is. Dit is landelijk zo geregeld. U heeft dus geen mogelijkheid om hier zelf een keuze in te maken. De afspraken hierover zijn met de huisartsenpost van Boxmeer afgestemd. Op de website van uw huisarts kunt u de instructie lezen wat u moet doen voor zorg buiten de openingstijden van de praktijk. Uw zorgverzekering heeft deze afspraak met uw huisarts gemaakt.

Heeft u nog meer vragen?

Dat kan natuurlijk. Een uitgebreide lijst met vragen en antwoorden is te vinden op onze website www.spoedpostnoordlimburg.nl/faq-venray. Indien uw vraag er niet tussen staat, kunt u een e-mail sturen naar vragen@cohesie.org.

Publicatiedatum: 17-05-2021