Stel het contact met de huisarts en ziekenhuis niet onnodig uit – Huisartsenpraktijk Wieenhof
Huisartsen praktijk Wieenhof

Van harte welkom op de website van huisartsenpraktijk Wieenhof, locatie Venray en locatie Ysselsteyn. Via deze website kunt u 24 uur per dag informatie krijgen over onze praktijk, algemene gezondheidsvragen, nieuws en nog veel meer.

Huisartsenpraktijk Wieenhof

Terug naar overzicht

Stel het contact met de huisarts en ziekenhuis niet onnodig uit

Ziekenhuis VieCuri en huisartsenco・peratie Cohesie doen een dringende oproep: Stel uw vragen aan de huisarts of het ziekenhuis niet uit. Als inwoners van de regio hulp nodig hebben van een huisarts of het ziekenhuis, gepland of ongepland, dan verzoeken beide organisaties om toch vooral contact op te nemen met de huisarts of het ziekenhuis. Het risico van het NIET melden van klachten kan groter zijn dan het risico op besmetting met het coronavirus. Bel wel altijd voor u de huisartsenpraktijk of het ziekenhuis bezoekt.

De organisaties zien dat pati・nten een bezoek aan de huisarts, de spoedpost of het ziekenhuis onnodig vermijden.. De indruk bestaat dat pati・nten dit contact uitstellen tot zij meer klachten krijgen. Wellicht komt dat door de grote aandacht voor het coronavirus en het advies om zoveel mogelijk thuis te blijven of omdat men de huisarts, medisch specialisten en andere zorgmedewerkers in het ziekenhuis in deze drukke tijd wil ontlasten.

Laat de huisarts en medisch specialist beoordelen hoe ernstig uw klacht is

Huisarts Frank van Kemenade waarschuwt: ・Het kan echt gevaarlijk zijn. Mijn eerste oproep is dus: bij klachten waarbij je normaal de huisarts belt, doe dat nu ook. En als je daarna een verwijzing krijgt voor een afspraak in het ziekenhuis, dan is dat niet voor niets. Stel het ziekenhuisbezoek niet uit. Laat de beoordeling van de ernst van uw klacht en of er actie moet worden ondernomen, over aan de huisarts of medisch specialist. Wij luisteren heel goed naar uw verhaal en beoordelen of u moet komen. Wij houden ons uiteraard strikt aan de maatregelen om dit op een veilige manier te kunnen doen.・

Het ziekenhuis is een veilige omgeving

Ook VieCuri ziet dat vooral pati・nten van kindergeneeskunde, gynaecologie, cardiologie, neurologie en MDL (maag, darm en lever) het ziekenhuis mijden. Joan Meeder is cardioloog bij VieCuri en vice-voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie : ・Met klem vragen wij pati・nten om contact op te nemen als ze klachten hebben. In overleg kunnen wij dan besluiten of het nodig is dat iemand langskomt. Indien er geen lichamelijk onderzoek nodig is, wordt een telefonische afspraak met de arts gepland. Als mensen een gepland bezoek aan de arts overslaan of hun klachten negeren, kan het zijn dat hun conditie onnodig verslechtert. We begrijpen dat mensen vragen hebben en ongerust zijn. Echter, het ziekenhuis is een veilige omgeving. Onze pati・nten met het coronavirus liggen op een afgezonderde afdeling. Ook op de spoedeisende hulp en de huisartsenpost zijn speciale ・straten・ ingericht voor pati・nten met symptomen van corona, en pati・nten zonder deze symptomen. Als cardioloog ben ik bang dat mensen thuis een infarct doormaken omdat ze niet naar het ziekenhuis of naar de huisarts durven te gaan. Maar mensen met hartproblemen moeten juist niet thuisblijven. En dat geldt ook voor andere klachten.

Publicatiedatum: 17-05-2021